احسان ابراهیمیان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

قضیه‌ی گودل

قضیه‌ی گودل از جمله عجایب ریاضی است، با وجود ماهیت کاملا فنی این قضیه، مباحثات بسیاری در پی آن شکل گرفت که دامنه‌ی آن‌ها از فلسفه‌ی […]