علی ابوالحسن‌زاده ماهانی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

گرافن دولایه‌ی چرخیده

ماه مارس 2018 / فروردین 1397، Pablo Jarillo-Herrero مقاله‌ای در مجلۀ nature منتشر کرد که خبر از پیشرفتی عظیم در علم مواد می‌داد. سال 2012 / […]