7 دی 1402

جذابیت پنهان ساینس

 بسم الله الرحمن الرحیم «جذابیت پنهان ساینس» – علی شیرانی ساینس یا آنچه اینجا به نام علم معروف است ماجرای خیلی جالبی دارد. اگرچه این […]
5 فروردین 1397

دعوت به همکاری ویراستار ترجمه

حلقه‌ی مترجمان انجمن علمی ژرفا به منظور سرعت بخشیدن به فرایند انتشار ترجمه‌های کتاب درسنامه‌های فاینمن از افراد دارای استعداد و/یا تجربه (!) در زمینه‌ی […]