پارسا رنگریز

18 آذر 1398

آزمایش پادحباب

ارائه‌دهنده: پارسا رنگریز (ورودی ۹۷ کارشناسی فیزیک) یکی از بدیهی‌ترین پدیده‌های اطراف‌مان تولید حباب با دستگاه‌های اسباب‌بازی است. حباب چیزی نیست جز رویه‌ی نازکی از […]
22 مهر 1398

آزمایش روشن‌کردن شمع خاموش

ارائه‌دهنده: یاسمین سادات پناهی (ورودی ۹۷ کارشناسی فیزیک) این آزمایش راجع به چگونگی روشن‌کردن دوباره‌ی شمع خاموش بود. مطابق فیلم‌هایی که دیدیم و آزمایشی که […]
22 مهر 1398

آزمایش تغییر رنگ نور لیزر

ارائه‌دهنده: صبا اعتضاد رضوی (ورودی ۹۶ کارشناسی فیزیک) در این آزمایش، لیزری را در گوشه‌ی لیوان قرار دادیم. به آرامی آن را به سمت پایین […]