لیلا انواری

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

گپ‌وگفتی با یک ریاضیدان

مصاحبه‌ی ژرفانامه با دکتر آرش رستگار استاد دانشکده‌ی ریاضی به نام خدا ۱. لطفا خودتان را معرفی کنید و توضیح مختصری درباره‌ی زمینه‌ها و کارهای پژوهشی‌تان […]