اخبار ژرفا

۵ فروردین ۱۳۹۷

دعوت به همکاری ویراستار ترجمه

حلقه‌ی مترجمان انجمن علمی ژرفا به منظور سرعت بخشیدن به فرایند انتشار ترجمه‌های کتاب درسنامه‌های فاینمن از افراد دارای استعداد و/یا تجربه (!) در زمینه‌ی ویراستاری […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
پروژه‌های حلقه راه فیزیک انجمن علمی ژرفا

پروژه‌های حلقهٔ راه فیزیک پسران برای سال ۹۷ معرفی شد

۱۶ مهر ۱۴۰۰

توضیحات تکمیلی نوبل فیزیک سال ۲۰۲۱

همانطور که می‌دانیم،‌ آکادمی سلطنتی علوم سوئد نوبل ۲۰۲۱ فیزیک را «برای کمکهای پیشگامانه به درک ما از سیستمهای فیزیکی پیچیده» به طور مشترک به سیکورو […]