شفافیت مالی

در طول چندین سال فعالیت ژرفا، با وجود درگیری ده‌ها نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه در برگزاری برنامه‌ها، همواره تلاش شده است برنامه‌ها با بالاترین سطح کیفیت و با اهداف عام المنفعه برگزار شود و منفعت مالی هیچگاه جزو اهداف ما نبوده است.

چرخش مالی سالیانه‌ی ژرفا به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد. هزینه‌هایی مانند نگهداری سرور سایت یا تدارکات برگزاری برنامه‌ها هست که از طریق بودجه‌ی فرهنگی دانشگاه و یا از طریق خیرین تامین می‌شود. با این حال تصمیم گرفتیم تا از ابتدای تابستان ۱۳۹۷، تمام تراکنش‌های مالی ژرفا را به صورت ماهانه در این صفحه منتشر کنیم. این اقدام در راستای کمک به بهبود شفافیت در دانشگاه ماست. شفافیت جزو اصول اخلاق حرفه‌ای کاری است و امیدواریم شاهد گسترش این روش در سطح گروه‌های دانشجویی و اداری دانشگاه باشیم. ان‌شاءالله

صورت مالی ژرفا در فرم زیر قابل دسترس برای عموم است و به صورت ماهانه بروزرسانی می‌شود.