برنامه‌ها

30 اردیبهشت 1402

نشست اول با علیرضا شفاه

متن پیاده شده، نشست با علیرضا شفاه و صوت جلسه در آخر متن بارگذاری شده است. بحث این است که آیا آدم‌ها مقاله‌های همدیگر را […]
27 مرداد 1402

روایتی از برنامۀ گشت رصدی تخت سلیمان – مرداد ۱۴۰۲

برنامۀ گشت رصدی مجموعه تاریخی تخت سلیمان ویژه بارش شهابی برساوشی، در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. در ادامه، می‌توانید روایت یکی […]