ابرشاره

28 بهمن 1398

ابرشاره هلیوم۴

ارائه دهنده: مهیار عباسی (ورودی ۹۷ کارشناسی فیزیک) هلیوم دارای دو ایزوتوپ پایدار هلیوم3 (He3) و هلیوم 4 (He4) است. هردوی این ایزوتوپ‌ها در شرایط […]