آینده شغلی فیزیک

8 اسفند 1395

یادداشتی پیرامون همایش آیندهٔ شغلی فیزیک

از همان ابتدا که ایده برگزاری همایشی درباره اشتغال در حوزه فیزیک در ژرفا طرح شد حدس می‌زدیم که احتمالاً مخاطبان بسیاری خواهد داشت. موضوعی که بی‌شک هر کسی که فیزیک می‌خواند یا به فیزیک علاقه‌مند است بارها به آن فکر کرده، با افراد مختلف دربارهٔ آن صحبت کرده و احتمالاً آینده‌ی روشنی را فراروی خود ندیده است.