ملیکا شکاری

۴ آذر ۱۳۹۹

پرش سکه روی دهانه‌ی بطری‌ سرد

ارائه دهنده :محمد حسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) انجام آزمایش :محمد حسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) یک بطری خالی را برای چند ساعت در […]
۸ آبان ۱۳۹۹

قانون برنولی و برگشت‌ناپذیری زمان

ارائه‌دهنده: محمدحسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) ۱. آیا در دستگاه لخت، شاره در یک سرنگ (پیستون با دو سطح مقطع متفاوت) برای حرکت با سرعت […]
۸ آبان ۱۳۹۹

شمع نوسانی

ارائه‌دهنده :مهسا حاجیان (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) انجام آزمایش: محمدحسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) یک سوزن را از نزدیکی مرکز جرم یک شمع عبور می‌دهیم […]
۲۴ مهر ۱۳۹۹

تحلیل طرح بازتاب نور از صفحه‌ی LCD

ارائه دهنده: صالح شاملو احمدی (ورودی 98 کارشناسی فیزیک) اگر روی یک صفحه‌ی LCD (مثل تلویزیون یا صفحه‌ی موبایل) نور بتابانیم، نور بازتاب‌شده طرحی متفاوت با […]
۲۴ مهر ۱۳۹۹

بالا آمدن سطح آب با استفاده از شمع

ارائه دهنده : ملیکا شکاری (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) انجام آزمایش: محمدحسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) ابتدا یک شمع را درون ظرف آب قرار می‌دهیم […]
۱۷ مهر ۱۳۹۹

قفل مداری!

ارائه دهنده : سید محمدحسین مهدئی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک)  ۱.  چگونه یک ماهواره می‌تواند تنها با استفاده از یک سلول خورشیدی انتقال مداری داشته باشد؟ […]
۱۷ مهر ۱۳۹۹

آزمایش شکستن بطری شیشه‌ای

ارائه دهنده: شقایق امامی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) انجام آزمایش: محمدحسین توسلی (ورودی ۹۸ کارشناسی فیزیک) مطابق فیلم‌هایی که دیدیم و آزمایشی که انجام شد، اگر […]