این صفحه به‌صورت منظم به‌روزرسانی می‌شود. در طول برگزاری دوره می‌توانید از طریق این صفحه به محتویات آن دسترسی داشته باشید…

مکان برگزاری جلسات:

vc.sharif.edu/ch/zharfa

زمان برگزاری جلسات:

پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۱۷

در طول دوره، اطلاعیه‌های مهم در این قسمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

 

موضوعات مختلف مورد بحث در این دوره از یکدیگر مستقل هستند؛ و همچنین شرکت در جلسات برای عموم آزاد است.

درصورتی که قصد دنبال‌کردن جلسات را دارید، حتماً فرم ثبت‌نام زیر را تکمیل نمایید، تا با عضویت در گروه ایمیلی دوره، اطلاع‌رسانی‌هایی لازم برایتان ارسال شود.

جدول زمان‌بندی جلسات

جلسه موضوع تاریخ ارائه‌دهنده
۱ نظریات اسپین بالا و پیوسته ۸ اردیبهشت دکتر مجتبی نجفی‌زاده
۲ نظریات اسپین بالا و پیوسته ۱۵ اردیبهشت دکتر مجتبی نجفی‌زاده
۳ تقارن در فیزیک کلاسیک ۲۲ اردیبهشت دکتر حمیدرضا صفری
۴ تقارن در فیزیک کلاسیک ۲۹ اردیبهشت دکتر حمیدرضا صفری
۵ تقارن در فیزیک کلاسیک ۵ خرداد دکتر حمیدرضا صفری
۶ شبکهٔ عصبی و فیزیک ۱۲ خرداد دکتر وحید حسین‌زاده
۷ شبکهٔ عصبی و فیزیک ۱۹ خرداد دکتر وحید حسین‌زاده
۸ هولوگرافی و سیاه‌چاله‌ها ۹ تیر دکتر قدیر جعفری
۹ هولوگرافی و سیاه‌چاله‌ها ۱۶ تیر دکتر قدیر جعفری
۱۰ هولوگرافی و سیاه‌چاله‌ها ۲۳ تیر دکتر قدیر جعفری

فرم ثبت‌نام

محتویات دوره

این جلسه در روز ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر مجتبی نجفی‌زاده برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت نخست

این جلسه در روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر مجتبی نجفی‌زاده برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت دوم

این جلسه در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر حمیدرضا صفری برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت نخست

این جلسه در روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر حمیدرضا صفری برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت دوم

این جلسه در روز ۵ خردادماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر حمیدرضا صفری برگزار شد.

این جلسه در روز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر وحید حسین‌زاده برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت اول

این جلسه در روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر وحید حسین‌زاده برگزار شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت دوم

این جلسه در روز ۹ تیرماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر قدیر جعفری برگزار شد.

فیلم جلسه به‌زودی…

📚 منابع مطالعاتی قسمت اول

این جلسه در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر قدیر جعفری برگزار خواهد شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت دوم

این جلسه در روز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱، با ارائۀ دکتر قدیر جعفری برگزار خواهد شد.

📚 منابع مطالعاتی قسمت سوم

ارائه‌دهندگان

دکتر قدیر جعفری

پژوهشکدۀ ذرات و شتاب‌گرهای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)


دکتر وحید حسین‌زاده

پژوهشکدۀ فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)


دکتر حمیدرضا صفری

پژوهشکدۀ فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)


دکتر مجتبی نجفی‌زاده

پژوهشکدۀ فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)