گردهمایی‌ها

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

گردهمایی سیستم‌های پیچیده

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

گزارش گردهمایی روز جهانی ماده تاریک

شنبه ۱۲ آبان ماه انجمن علمی بین‌رشته‌ای ژرفا با همکاری انجمن فیزیک ایران و انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، گردهمایی به مناسبت روز جهانی ماده […]
آبان ۷, ۱۳۹۷

گردهمایی روز جهانی ماده‌ی تاریک