poster-philosophy-physics
 
 

🔸 شاید وقتی نیوتون کتاب "اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی" را می‌نوشت فکرش را هم نمی‌کرد پایه‌گذار علمی باشد که در آینده نه با عنوان "ریاضی" خطاب شود و نه "فلسفه"! تلاشی که نیوتون در این کتاب و کتاب‌های بعدی‌اش برای فهم نظرات خودش، مثل قوانین لختی و گرانش، می‌کند نشان‌دهنده‌ی شخصیتی از او است که در شناخت کوتاه نمی‌آید.

🔹 آری، شاید برای نیوتون عجیب باشد که روزی فلسفه‌ی طبیعی از فلسفه جدا شده‌باشد. شاید به همین دلیل بود که ما در انجمن علمی میان‌رشته‌ای ژرفا، از سه سال پیش، سلسله‌جلساتی را با عنوان حلقه‌ی #فلسفه_و_فیزیک راه انداختیم؛ برای این‌که بتوانیم این تعجب را کمی برای نیوتون عادی‌سازی کنیم، به‌امیدِ این‌که این حشوِ زبانی به حشوِ مفهومیِ بین‌الاذهانی تبدیل نشود!

🔻 سلسله‌جلساتی که کم‌کم داریم آن‌ها را در سال تحصیلی جاری نیز شروع می‌کنیم، فضایی هستند برای نقدِ کمی جدی‌ترِ "چیز"هایی که بلدیم تا بتوانیم جنبه‌های مختلف "چیز"هایی که خیلی‌دور یا خیلی‌نزدیک به ما بوده‌اند و یا هستند را بهتر دریابیم.

◽️ پس اگر به بده‌بستان‌های فیزیک و فلسفه علاقه‌مندید، بعدازظهرهای چهارشنبه‌ی خود را یک هفته در میان برای این جلسات خالی کنید...