انجمن علمی میان‌رشته‌ای ژرفا گروه دانشجویی مستقلی است که پیونددهنده‌ی سه رشته‌ی فیزیک، ریاضی و فلسفه علم می‌باشد که به همت دانشجویان و اساتید از سال ۱۳۹۰ کار خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود و همانطور که از اسم آن برمی‌آید مجمعی دانشجویی برای فعالیت‌های ژرف‌تر در سه زمینه مذکور بوده و زمینه را برای ارتباط و گفتگو میان این رشته‌ها را فراهم آورده است.

تلاش در راستای اصلاح طرز نگرش به علوم پایه در جامعه امروز ایران اسلامی، ایجاد زمینه‌های مختلف برای شکوفایی استعدادها و خلق خلاقیت‌های علمی دانشجویان در بستر فضای دانشگاه، شبکه‌سازی علمی در بین دانشجویان و ایجاد حلقه‌های علمی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و نهادینه‌سازی این نوع فعالیت‌ها، حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویان، هدایت آموزشی و پژوهشی آن‌ها و نهایتا دست یافتن به مدل بومی در علوم پایه مطابق با نگرش ایران اسلامی که بتواند گامی برای تعالی بشریت بردارد از اهداف این گروه دانشجویی می‌باشد.

ویژگی اصلی این گروه احترام به اندیشه‌های آزاد و روحیه پویای دانشجو است که از قِبَل آن روح آزاداندیشی و دست‌یابی به حقیقت در ارکان گروه ملموس است.

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیده‌اند

ژرفا در گذر تاریخ

دوره‌ی نهم

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

شورای مرکزی

 • محمدنعیم صاحب الزمانی
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • نگین اینانلو گنجی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • امید ادیب‌نیا
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • حسن کاظمی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف

شورای مرکزی

 • محمدعرفان قهوه‌چی‌باشی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • زهرا جعفری
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • طه اصفهانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی دانشگاه شریف

سایر فعالان

 • مصطفی فاخرزاد
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • امیررضا محمودزاده
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • محسن امیر
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • محمد فاطمی
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • مرتضی شاکر
  دبیر دوره قبل انجمن
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • فاطمه سادات تقی‌زاده
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • امیرمحمد کبیری
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • هستی صمد زاده
  دانشجوی دانشگاه شریف

سایر فعالان

 • عالیه جعفری
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • حورا دلال‌زاده
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • آریان افشار
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • امیر علی داوودی
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • حامد شرقی
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • سعید رادفر
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • فاطمه بصیر
  دانشجوی دانشگاه شریف
 • جواد نوروزی
  دانشجوی دانشگاه شریف

دوره‌ی هشتم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شورای مرکزی

 • سجاد پورمنوچهری
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهسا حاجیان
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مرتضی شاکر آرانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • صالح شاملو
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک

شورای مرکزی

 • محمدنعیم صاحب‌الزمانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سارا عرب
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدعرفان قهوه‌چی‌باشی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • نوید اکبری
  دانشجوی فیزیک شریف
 • مصطفی فاخرزاد
  دانشجوی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • ابوالفضل ابراهیمی
  دانشجوی فیزیک شریف
 • ریحانه قنبری
  دانشجوی فیزیک شریف
 • ملیکا شاکری
  دانشجوی فیزیک شریف

دوره‌ی هفتم

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

شورای مرکزی

 • امید ظریفی
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • ابوالفضل ابراهیمی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • ریحانه قنبری
  مسئول منابع انسانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمدامین صادقیان
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک و ریاضی شریف

شورای مرکزی

 • زینب ایوبی
  مدیر روابط عمومی
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف
 • محمدنعیم صاحب‌الزمانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مصطفی فاخرزاد
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • مهسا حاجیان
  سرپرست چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهدی رجبی
  سرپرست ترادرس
  دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیک شریف

 • طه اصفهانی
  سرپرست حلقه‌ی فلسفه و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • مرتضی شاکر آرانی
  مسئول گردهمایی درهم‌تنیدگی و فناوری‌های کوانتومی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • پویان مینایی
  مربی ارشد حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف

 • پارسا رنگریز
  سرپرست پروژه‌ی ترجمه‌ی درسنامه‌های فاینمن
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • نوید اکبری
  سردبیر نشریه‌ی ژرفانامه
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمدعرفان قهوه‌چی‌باشی
  سرپرست حلقه‌ی راه فیزیک پسران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فاطمه سلیمانی
  سرپرست حلقه‌ی راه فیزیک دختران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی ششم

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

شورای مرکزی

 • علی محمدحسین
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد آقاجانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • امید ظریفی
  مدیر روابط عمومی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محسن مهرانی
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • لیلا انواری
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف
 • صبا اعتضاد رضوی
  سرپرست نشست‌های فلسفه و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمدامین صادقیان
  عضو انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • زینب ایوبی
  کارشناس رسانه
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مشکات صدری
  سرپرست برنامۀ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • اسرا رضافدایی
  مشاور برگزاری برنامۀ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • ریحانه قنبری
  سرپرست حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • بهار نیکبخت
  سرپرست حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • پویان مینایی
  مربی ارشد حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف

 • پارسا رنگریز
  سرپرست پروژۀ ترجمۀ درسنامه‌های فاینمن
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • ابوالفضل ابراهیمی
  سردبیر نشریۀ ژرفانامه
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی پنجم

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شورای مرکزی

 • پویا جانقربان
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محسن مهرانی
  نایب‌دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سیمین سادات میرعسکرشاهی
  سرپرست نشست‌های فلسفه و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف
 • محمد آقاجانی
  مشاور حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • زهرا مؤمنی
  سرپرست حلقهٔ راه فیزیک دختران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • علی محمدحسین
  سرپرست حلقهٔ مطالعات سیاست‌گذاری علم
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • طه اصفهانی
  سرپرست حلقهٔ ریاضی فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • امید ظریفی
  مدیر روابط عمومی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • علی ابوالحسن‌زاده ماهانی
  کارشناس رسانه
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سیما هاشمی
  مدیر اجرایی گردهمایی ماده تاریک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • مهدی رسولی مهربانی
  مدیر اجرایی گردهمایی سیستم‌های پیچیده
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • صبا اعتضاد رضوی
  سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • پویان مینایی
  مربی ارشد حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

 • رضا عبادی
  مشاور علمی رویدادها
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سید جلال علوی‌زاده
  سرپرست حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • حسین محمدی
  سرپرست حلقهٔ راه فیزیک پسران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • نوید علی‌اکبریان
  سرپرست مترجمان درسنامه‌های فاینمن
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی چهارم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شورای مرکزی

 • مهدی رجبی 
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محسن مهرانی
  سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • پویا جانقربان
  مدیر روابط عمومی و رسانه
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • زینب پازوکی
  سرپرست حلقه راه فیزیک دختران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیدجلال علوی‌زاده
  سرپرست حلقه راه فیزیک پسران (۹۶)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد آقاجانی
  سرپرست حلقه راه فیزیک پسران (۹۵)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • فرشید خلیلی
  مشاور اجرایی رویدادها
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد انصاری فرد
  مربی ارشد حلقه‌های راه فیزیک ۹۶
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف
 • یاسین جمالی
  مربی ارشد حلقه‌های راه فیزیک ۹۵
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف
 • نگار دین‌پژوه
  سرپرست ارشد حلقه راه فیزیک دختران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیمین سادات میرعسکرشاهی
  سرپرست حلقه فلسفه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف

مشاوران

 • دکتر مرتضی خطیری
  محقق پسادکتری پژوهشکده فیزیک IPM
 • حامد منوچهری کوشا
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف
 • علی آیت الله رفسنجانی
  دانشجوی دکتری فیزیک شریف
 • امیرحسین صنایعی
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف
 • اصغر صابری
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

دوره‌ی سوم

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شورای مرکزی

 • حمیدرضا شجاعی
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهدی رجبی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • طه عنایت
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پویا جانقربان
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی دوم

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

 • شورای مرکزی

  فائز آقایی
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • حمیدرضا شجاعی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد شرافتی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • پیمان مولایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی اول

سال‌‌های تحصیلی ۹۴-۹۲

شورای مرکزی

 • حامد منوچهری کوشا
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • علی امیری موفق
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • صدرا جزایری
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

 • محمد شرافتی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • فریماه مهرزاد
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • in

سایر فعالان

 • فائز آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سید علی حاج‌آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدحسین حکیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمد مفتاحی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • نرگس چینی‌چیان
  بنیان‌گذار و سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سارا حاجلی
  سرپرست حلقه‌ی افلاطون
 • الهام قمری
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

هیئت مؤسس

 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فائز آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • صدرا جزایری
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

 • فربد حسنی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • حامد منوچهری کوشا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

مجمع عمومی

 • حامد منوچهری کوشا
 • سعید سفیدگری
 • فاطمه جباری
 • سارا حاجلی
 • نادر صفری‌نیا
 • عارف قدمایی
 • پیمان مولایی
 • فرشید خلیلی
 • صبا اعتضاد رضوی
 • علی محمدحسین
 • مهدی رسولی
 • امید ظریفی
 • حسین محمدی
 • علی ابوالحسن‌زاده ماهانی
 • مهدیه پورجعفر
 • لیلا انواری
 • زینب ایوبی
 • علی احسانی
 • نگار دین‌پژوه
 • پویا جانقربان
 • فاطمه باقری
 • منصوره‌سادات آقایی
 • محسن مهرانی
 • محمد ابراهیمی
 • یاسین جمالی
 • زهرا مؤمنی
 • محمد آقاجانی
 • سیدجلال علوی‌زاده
 • زینب پازوکی
 • طه اصفهانی
 • ابوالفضل ابراهیمی
 • ریحانه قنبری
 • سیمین سادات میرعسکرشاهی
 • بهار نیکبخت
 • فاطمه سلیمانی

مجمع پیشکسوتان

 • صدرا جزایری
 • الهام قمری
 • نرگس چینی‌چیان
 • محمدحسین حکیمی
 • فربد حسنی
 • محمدامین ابراهیمی
 • فائز آقایی
 • محمد شرافتی
 • حمیدرضا شجاعی
 • علی امیری‌موفق
 • سید علی حاج‌آقایی