درباره‌ی ژرفا

انجمن علمی بین رشته ای ژرفا ؛ گروه دانشجویی مستقلی است که پیونددهنده‌ی سه رشته‌ی فیزیک ، ریاضی و فلسفه‌علم می‌باشد که به همت دانشجویان و اساتید همراه از سال ۱۳۹۰ کار خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده و همانطور که از اسم آن برمی‌آید مجمعی دانشجویی برای فعالیت های ژرف‌تر در سه زمینه مذکور و ارتباطات موجود در بین این رشته ها را فراهم آورده است.

تلاش در راستای اصلاح طرز نگرش به علوم پایه در جامعه امروز ایران اسلامی ، ایجاد زمینه های مختلف برای شکوفایی استعداد ها و خلق خلاقیت های علمی دانشجویان در بستر فضای دانشگاه ، شبکه سازی علمی در بین دانشجویان و ایجاد حلقه های علمی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی گروهی و نهادینه سازی این نوع فعالیت ها ، حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان ، هدایت  آموزشی و پژوهشی از آن‌ها و نهایتا دست یافتن به مدل بومی در علوم پایه مطابق با نگرش ایران اسلامی که بتواند گامی برای تعالی بشریت بردارد از اهداف این گروه دانشجویی می‌باشد.

ویژگی اصلی این گروه احترام به اندیشه های آزاد و روحیه پویای دانشجو است که از قِبَل آن روح آزاد اندیشی و دست یابی به حقیقت در تمامی ارکان گروه قابل لمس می‌باشد.

همت بلند دار که مردان روزگار                                          از همت بلند به جایی رسیده اند

ژرفا در گذر تاریخ

دوره‌ی پنجم

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سایر فعالان

 • حسین محمدی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • امید ظریفی
  دانشجوی کارشناسی هوافضای شریف
 • صبا اعتضاد رضوی
  دانشجوی کارشناسی شریف
 • ابوالفضل ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سید جلال علوی‌زاده
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

شورای مرکزی

 • پویا جانقربان (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محسن مهرانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیمین‌السادات میرعسکرشاهی
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف
 • محمد آقاجانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • زهرا مؤمنی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • علی محمدحسین
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • طه اصفهانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی چهارم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شورای مرکزی

 • مهدی رجبی (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پویا جانقربان
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • زینب پازوکی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیدجلال علوی‌زاده
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد آقاجانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی سوم

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شورای مرکزی

 • حمیدرضا شجاعی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهدی رجبی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • طه عنایت
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پویا جانقربان
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی دوم

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

شورای مرکزی

 • فائز آقایی (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • حمیدرضا شجاعی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد شرافتی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پیمان مولایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی اول

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

شورای مرکزی

 • حامد منوچهری کوشا (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

مجمع عمومی

مجمع پیشکسوتان

در حال تکمیل …