درباره‌ی ژرفا

انجمن علمی میان‌رشته‌ای ژرفا گروه دانشجویی مستقلی است که پیونددهنده‌ی سه رشته‌ی فیزیک، ریاضی و فلسفه علم می‌باشد که به همت دانشجویان و اساتید از سال ۱۳۹۰ کار خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود و همانطور که از اسم آن برمی‌آید مجمعی دانشجویی برای فعالیت‌های ژرف‌تر در سه زمینه مذکور بوده و زمینه را برای ارتباط و گفتگو میان این رشته‌ها را فراهم آورده است.

تلاش در راستای اصلاح طرز نگرش به علوم پایه در جامعه امروز ایران اسلامی، ایجاد زمینه‌های مختلف برای شکوفایی استعدادها و خلق خلاقیت‌های علمی دانشجویان در بستر فضای دانشگاه، شبکه‌سازی علمی در بین دانشجویان و ایجاد حلقه‌های علمی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و نهادینه‌سازی این نوع فعالیت‌ها، حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویان، هدایت آموزشی و پژوهشی آن‌ها و نهایتا دست یافتن به مدل بومی در علوم پایه مطابق با نگرش ایران اسلامی که بتواند گامی برای تعالی بشریت بردارد از اهداف این گروه دانشجویی می‌باشد.

ویژگی اصلی این گروه احترام به اندیشه‌های آزاد و روحیه پویای دانشجو است که از قِبَل آن روح آزاداندیشی و دست‌یابی به حقیقت در ارکان گروه ملموس است.

همت بلند دار که مردان روزگار                    از همت بلند به جایی رسیده‌اند

ژرفا در گذر تاریخ

دوره‌ی پنجم

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شورای مرکزی

 • پویا جانقربان
  دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محسن مهرانی
  نایب‌دبیر انجمن علمی ژرفا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیمین‌السادات میرعسکرشاهی
  سرپرست نشست‌های فلسفه و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی ریاضی شریف
 • محمد آقاجانی
  سرپرست حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • زهرا مؤمنی
  سرپرست حلقهٔ راه فیزیک دختران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • علی محمدحسین
  سرپرست حلقهٔ مطالعات سیاست‌گذاری علم
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • طه اصفهانی
  سرپرست حلقهٔ ریاضی فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • حسین محمدی
  سرپرست حلقهٔ راه فیزیک پسران
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • امید ظریفی
  مدیر رسانه
  دانشجوی کارشناسی هوافضای شریف

 • صبا اعتضاد رضوی
  سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • نوید علی‌اکبریان
  سرپرست مترجمان درسنامه‌های فاینمن
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیما هاشمی
  مدیر اجرایی گردهمایی «ماده تاریک»
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سید جلال علوی‌زاده
  مشاور حلقه‌های راه فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • ابوالفضل ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهدی رسولی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی چهارم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شورای مرکزی

 • مهدی رجبی (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پویا جانقربان
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • زینب پازوکی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سیدجلال علوی‌زاده
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد آقاجانی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • محسن مهرانی
  سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی سوم

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شورای مرکزی

 • حمیدرضا شجاعی (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • مهدی رجبی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • طه عنایت
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پویا جانقربان
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی دوم

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

شورای مرکزی

 • فائز آقایی (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • حمیدرضا شجاعی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد شرافتی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • پیمان مولایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فرشید خلیلی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

دوره‌ی اول

سال‌‌های تحصیلی ۹۴-۹۲

شورای مرکزی

 • حامد منوچهری کوشا (دبیر انجمن)
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • علی امیری موفق
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • صدرا جزایری
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

 • محمد شرافتی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • فریماه مهرزاد
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

سایر فعالان

 • فائز آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • سید علی حاج‌آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمدحسین حکیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • نرگس چینی‌چیان
  بنیان‌گذار و سرپرست برنامهٔ چای و فیزیک
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

 • سارا حاجلی
  سرپرست حلقه‌ی افلاطون
 • الهام قمری
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • محمد مفتاحی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

هیئت مؤسس

 • محمدامین ابراهیمی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • فائز آقایی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • صدرا جزایری
  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شریف

 • فربد حسنی
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف
 • حامد منوچهری کوشا
  دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

مجمع عمومی

 • حامد منوچهری کوشا
 • سعید سفیدگری
 • فاطمه جباری
 • سارا حاجلی
 • نادر صفری‌نیا
 • عارف قدمایی
 • پیمان مولایی
 • فرشید خلیلی
 • مهدی رجبی
 • صبا اعتضاد رضوی
 • علی محمدحسین
 • مهدی رسولی
 • امید ظریفی
 • حسین محمدی
 • علی احسانی
 • سیدحسین مؤذنی
 • نگار دین‌پژوه
 • پویا جانقربان
 • طه عنایت
 • فاطمه باقری
 • منصوره‌سادات آقایی
 • محسن مهرانی
 • محمد ابراهیمی
 • یاسین جمالی
 • زهرا مؤمنی
 • محمد آقاجانی
 • سیدجلال علوی‌زاده
 • زینب پازوکی
 • طه اصفهانی
 • ابوالفضل ابراهیمی

مجمع پیشکسوتان

 • صدرا جزایری
 • الهام قمری
 • نرگس چینی‌چیان
 • محمدحسین حکیمی
 • فربد حسنی
 • محمدامین ابراهیمی
 • فائز آقایی
 • محمد شرافتی
 • حمیدرضا شجاعی
 • علی امیری‌موفق
 • سید علی حاج‌آقایی